Dưỡng chất cô đặc
  • Lợi ích: Giúp giữ ẩm, nuôi dưỡng và hiệu chỉnh các vấn đề của da.

  • Khác biệt của Pevonia: Độ đậm đặc dưỡng chất cao, vi nhũ tương sinh học, công nghệ đồng nhấ hóa. Concentrate thẩm thấu 10% xuống lớp hạt của tầng biểu bì, còn ampoule thấm thấu đến 12%.

 

Rapid-Restore Neck & Chest Serum & Cream - 30ml & 30g
Intensifier D.N.A. & Diacetyl Boldine - 30ml
Intensifier Collagen & Myoxy-Caviar - 30ml
Lumafirm Freeze-Dried At-Home Intensifier
Micro-Retinol Essential Serum – 30ml
Stem Cells Intensive Serum – 30ml