Dưỡng chất cô đặc
  • Lợi ích: Giúp giữ ẩm, nuôi dưỡng và hiệu chỉnh các vấn đề của da.

  • Khác biệt của Pevonia: Độ đậm đặc dưỡng chất cao, vi nhũ tương sinh học, công nghệ đồng nhấ hóa. Concentrate thẩm thấu 10% xuống lớp hạt của tầng biểu bì, còn ampoule thấm thấu đến 12%.