Phương thức thanh toán

Cách 1: Thanh toán trước bằng hình thức chuyển khoản

  • Bước 1: Khách hàng đặt hàng, cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực

  • Bước 2: Khách hàng thanh toán trước;

  • Bước 3: Pevonia.vn kiểm tra, xác nhận đơn hàng và chuyển hàng;

  • Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng;

 

Cách 2: Thanh toán sau:

  • Bước 1: Khách hàng đặt hàng; cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực

  • Bước 2: Pevonia.vn xác thực đơn hàng;

  • Bước 3: Pevonia.vn xác nhận thông tin khách hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

  • Bước 4: Pevonia.vn chuyển hàng;

  • Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán;

 

Chào mừng bạn ghé thăm website!

Đăng ký để nhận các bài viết mới nhất của chúng tôi qua email!